تور بالی

توربالیتورهابالی پرواز قطری

تور: بالی پرواز قطری
8 شب و 9 روز - پرواز قطر ایرویز

شروع قیمت از: 6,650,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/27 :تا 1397/01/06

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

بالی + سنگاپور پرواز امارات

تور: بالی + سنگاپور پرواز امارات
9 شب و 10 روز - پرواز امارات

شروع قیمت از: 6,990,000 تومان

اعتبار از: 1397/01/07 :تا 1397/01/17

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

بالی پرواز مستقیم ماهان

تور: بالی پرواز مستقیم ماهان
8 شب و 9 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 7,790,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/28 :تا 1397/01/07

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

Hotelsنام درجه ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت خدمات عکس

برای دریافت جزئیات هتل ها،در بخش هر تور روی گزینه هتل ها کلیک نمایید.