تور تایلند

تورتایلندتورهاتایلند-پوکت_ساموئی_بانکوک

تور: تایلند-پوکت_ساموئی_بانکوک
7 شب و 8 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 3,200,000 + 888 دلار تومان

اعتبار از: 1397/01/07 :تا 1397/01/15

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

پوکت و جزیره فی فی

تور: پوکت و جزیره فی فی
5شب پوکت + 2شب جزیره فی فی - پرواز مستقیم قطر ایرویز

شروع قیمت از: 4,000,000 + 360 دلار تومان

اعتبار از: 1396/12/26 :تا 1397/01/04

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

پوکت + بانکوک

تور: پوکت + بانکوک
7 شب و 8 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 4,880,000 تومان

اعتبار از: 1397/01/07 :تا 1397/01/15

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

تایلند پوکت

تور: تایلند پوکت
7 شب و 8 روز - پرواز قطر ایرویز

شروع قیمت از: 5,050,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/26 :تا 1397/01/04

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

پاتایا + پوکت

تور: پاتایا + پوکت
7 شب و 8 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 5,238,000 تومان

اعتبار از: 1397/01/07 :تا 1397/01/15

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

Hotelsنام درجه ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت خدمات عکس

برای دریافت جزئیات هتل ها،در بخش هر تور روی گزینه هتل ها کلیک نمایید.