تور نوروزی

تورنوروزیتورهاایروان

تور: ایروان
5 شب و 6 روز - پرواز ارمنیا ایر

شروع قیمت از: 2,390,000 تومان

اعتبار از: 1397/12/28 :تا 1397/01/15

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

تایلند پوکت

تور: تایلند پوکت
7 شب و 8 روز - پرواز قطر ایرویز

شروع قیمت از: 5,050,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/26 :تا 1397/01/04

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

سریلانکا (کلمبو + بنتوتا)

تور: سریلانکا (کلمبو + بنتوتا)
6 شب و 7 روز - پرواز ایرعربیا

شروع قیمت از: 5,760,000 تومان

اعتبار از: 1397/01/02 :تا 1397/01/10

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

مالدیو

تور: مالدیو
5 شب و 6 روز - پرواز قطر ایرویز

شروع قیمت از: 10,150,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/27 :تا 1397/01/06

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

تور باکو نوروز 97

تور: تور باکو نوروز 97
5 شب و 6 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 2,867,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/27 :تا 1397/01/03

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

بالی پرواز مستقیم ماهان

تور: بالی پرواز مستقیم ماهان
8 شب و 9 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 7,790,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/28 :تا 1397/01/07

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

تور لوکس ویتنام

تور: تور لوکس ویتنام
7 شب و 8 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 3,889,000+820 دلار تومان

اعتبار از: 1396/12/28 :تا 1397/01/07

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

پاتایا + پوکت

تور: پاتایا + پوکت
7 شب و 8 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 5,238,000 تومان

اعتبار از: 1397/01/07 :تا 1397/01/15

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

پوکت و جزیره فی فی

تور: پوکت و جزیره فی فی
5شب پوکت + 2شب جزیره فی فی - پرواز مستقیم قطر ایرویز

شروع قیمت از: 4,000,000 + 360 دلار تومان

اعتبار از: 1396/12/26 :تا 1397/01/04

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

نوروزی چین

تور: نوروزی چین
8 شب و 9 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 6,990,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/27 :تا 1397/01/07

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

چین ویژه 27 اسفند

تور: چین ویژه 27 اسفند
9 شب و 10 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 7,190,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/27 :تا 1397/01/08

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

چین ویژه 28 اسفند

تور: چین ویژه 28 اسفند
6 شب و 7 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 6,590,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/28 :تا 1397/01/07

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

تایلند-پوکت_ساموئی_بانکوک

تور: تایلند-پوکت_ساموئی_بانکوک
7 شب و 8 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 3,200,000 + 888 دلار تومان

اعتبار از: 1397/01/07 :تا 1397/01/15

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

بالی + سنگاپور پرواز امارات

تور: بالی + سنگاپور پرواز امارات
9 شب و 10 روز - پرواز امارات

شروع قیمت از: 6,990,000 تومان

اعتبار از: 1397/01/07 :تا 1397/01/17

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

دبی

تور: دبی
5 شب و 6 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 2,987,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/27 :تا 1397/01/03

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

پوکت + بانکوک

تور: پوکت + بانکوک
7 شب و 8 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 4,880,000 تومان

اعتبار از: 1397/01/07 :تا 1397/01/15

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

بالی پرواز قطری

تور: بالی پرواز قطری
8 شب و 9 روز - پرواز قطر ایرویز

شروع قیمت از: 6,650,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/27 :تا 1397/01/06

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

کازابلانکا_شهر مراکش

تور: کازابلانکا_شهر مراکش
7 شب و 8 روز - پرواز قطر ایرویز

شروع قیمت از: 8,900,000 تومان

اعتبار از: 1397/01/02 :تا 1397/01/12

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

انتالیا نوروز 97

تور: انتالیا نوروز 97
7 شب و 8 روز - پرواز پگاسوس

شروع قیمت از: 2,895,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/28 :تا 1397/01/05

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

گرجستان(تفلیس) 5شب

تور: گرجستان(تفلیس) 5شب
5 شب و 6 روز - پرواز زاگرس

شروع قیمت از: 1,770,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/27 :تا 1397/01/14

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

هند(دهلی+اگرا+جیپور+گوا)

تور: هند(دهلی+اگرا+جیپور+گوا)
11شب و 12 روز - پرواز عمان ایر

شروع قیمت از: 7,950,000 تومان

اعتبار از: 1397/01/02 :تا 1397/01/13

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

تور تفریحی پکن شانگهای

تور: تور تفریحی پکن شانگهای
7 شب و 8 روز - پرواز ایر استانا

شروع قیمت از: 5,790,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/24 :تا 1397/01/04

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

مالزی + کشتی کروز + سنگاپور

تور: مالزی + کشتی کروز + سنگاپور
7 شب و 8 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 9,150,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/28 :تا 1397/01/07

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

ویتنام پرواز امارات

تور: ویتنام پرواز امارات
8 شب و 9 روز - پرواز امارات

شروع قیمت از: 8,150,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/28 :تا 1397/01/10

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

ماداگاسکار

تور: ماداگاسکار
7 شب و 8 روز - پرواز ترکیش

شروع قیمت از: نرخ پرواز + 2,350 یورو تومان

اعتبار از: 1397/01/02 :تا 1397/01/10

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

قبرس اروپایی . لارناکا

تور: قبرس اروپایی . لارناکا
7 شب و 8 روز - پرواز قشم ایر

شروع قیمت از: 2,990,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/25 :تا 1397/01/14

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

قبرس اروپایی.لارناکا+لیماسول

تور: قبرس اروپایی.لارناکا+لیماسول
7 شب و 8 روز - پرواز قشم ایر

شروع قیمت از: 3,790,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/27 :تا 1397/01/14

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

باکو ویژه نوروز 97

تور: باکو ویژه نوروز 97
3شب . 4شب . 5شب - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 2,595,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/27 :تا 1397/01/14

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

فرانسه پاریس

تور: فرانسه پاریس
7 شب و 8 روز - پرواز ایران ایر

شروع قیمت از: 2,900,000 + 1,290 یورو تومان

اعتبار از: 1396/12/25 :تا 1397/01/03

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

گرجستان(تفلیس) 6شب

تور: گرجستان(تفلیس) 6شب
6 شب و 7 روز - پرواز قشم ایر

شروع قیمت از: 1,820,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/29 :تا 1397/01/14

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

مسکو + سنت پترزبورگ

تور: مسکو + سنت پترزبورگ
7 شب و 8 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 4,895,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/29 :تا 1397/01/14

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

گوا

تور: گوا
7 شب و 8 روز - پرواز ماهان

شروع قیمت از: 4,195,000 تومان

اعتبار از: 1396/12/28 :تا 1397/01/06

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

Hotelsنام درجه ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت خدمات عکس

برای دریافت جزئیات هتل های هر تور ،در جدول تورها بخش هتل ها کلیک نمایید.