تور استانبول

توراستانبولتورهاتور استانبول ویژه 29 شهریور

تور: تور استانبول ویژه 29 شهریور
4 شب و 5 روز - پرواز زاگرس

شروع قیمت از: 2,740,000 تومان

اعتبار از: 1397/06/29 :تا 1397/07/03

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

تور استانبول ویژه 27 شهریور

تور: تور استانبول ویژه 27 شهریور
3 شب و 4 روز - پرواز زاگرس

شروع قیمت از: 3,320,000 تومان

اعتبار از: 1397/06/27 :تا 1397/06/31

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

Hotelsنام درجه ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت خدمات عکس

برای دریافت جزئیات هتل ها،در بخش هر تور روی گزینه هتل ها کلیک نمایید.