تور تایلند

تورتایلندتورهاتور پاتایا ویژه 21 تیر

تور: تور پاتایا ویژه 21 تیر
7 شب - پرواز قطری

شروع قیمت از: 142 $ تومان

اعتبار از: 1397/04/21 :تا 1397/04/29

هتل ها  خدمات  مدارک  توضیحات  pdf

Hotelsنام درجه ۲ تخته ۱ تخته کودک با تخت کودک بدون تخت خدمات عکس

برای دریافت جزئیات هتل ها،در بخش هر تور روی گزینه هتل ها کلیک نمایید.