کارشناسان بهداشتی برای کم شدن تعداد سوانح منجر به فوت و مصدومیت های شدید، خواستار ممنوع شدن عکس سلفی در برخی از مکان های توریستی، حاشیه رودخانه ها، قله کوه و ساختمان های مرتفع می باشند.

کارشناسان بهداشتی برای کم کردن تعداد سوانح منجر به فوت و مصدومیت های شدید و مختلف، خواستار ممنوع شدن عکس سلفی در برخی از مکان های توریستی، حاشیه رودخانه ها، قله کوه و ساختمان های مرتفع می باشند.

به گزارش تکتازان پرواز عرش و بر اساس گزارش اخیر موسسه ملی بهداشت، در فاصله بین اکتبر 2011 تا نوامبر 2017، 259 نفر به دلیل سوانح در حین گرفتن عکس سلفی، جان خود را از دست دادند. دلایل اصلی این امر عبارتند از: غرق شدن، برخورد با قطار یا اتومبیل و سقوط. میانگین سن قربانیان 22 سال بود. نرخ مرگ و میر نزد مردان 72.5 درصد و زنان 27.5 درصد اعلام شده است.

گرچه مطالعات نشان داده که بیشترین تعداد حوادث در هند، روسیه، ایالات متحده و پاکستان اتفاق افتاده، اما کانادا نیز شاهد حوادث این چنینی بوده است.  در سال 2017، دو عضو یک خانواده به دلیل سقوط به دیواره صخره ای در Scarborough Bluffs و گرفتار شدن روی آن، توسط پلیس نجات بازداشت شدند. آنها بر خلاف ممنوعیت صعود به صخره برای سلفی گرفتن روی آن رفته اما گرفتار شدند.