مدیرکل کنسولی وزارت امورخارجه ایران پس از شرکت در ششمین نشست کنسولی ایران و روسیه از پایان یافتن آیین نامه اجرایی موافقتنامه لغو ویزای گروهی گردشگری و سند تسهیلات روادید برای خدمه و گروه پروازی میان دو کشور خبر داد.

مدیرکل کنسولی وزارت امورخارجه ایران پس از شرکت در ششمین نشست کنسولی ایران و روسیه از پایان یافتن آیین نامه اجرایی موافقتنامه لغو ویزای گروهی گردشگری و سند تسهیلات روادید برای خدمه و گروه پروازی میان دو کشور خبر داد.
به گزارش تکتازان پرواز عرش، علی چگینی افزود: همچنین ایران و روسیه بر گسترش هر چه بیشتر مناسبات مردمی و فراهم کردن حداکثر تسهیلات روادیدی برای اتباع یکدیگر در خاک خود سفارش کردند.
مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه که ریاست هیات ایرانی در این نشست را هم برعهده داشت، افزود: طرفین این مذاکره ضمن ابراز خرسندی از روند رو به گسترش روابط دو کشور در همه زمینه ها، عزم خود را برای توسعه هر چه بیشتر مناسبات مردم با مردم عنوان کردند.
وی افزود: در این نشست مسائل و مشکلات بازرگانان، دانشجویان و توریست های دو کشور در خاک یکدیگر بررسی و ارایه خدمات هر چه بیشتر به آنها بررسی و مورد توافق قرار گرفت.
ایوان کریلوویچ ولینکین رییس هیات کشور روسیه نیز در این نشست ضمن ابراز رضایت از نتایج و دستاوردهای دو کشور، این نشست را گامی بلند در توسعه هر چه بیشتر مناسبات و عملی کردن اهداف روسای جمهور کشورهای ایران و روسیه  برای توسعه روابط راهبردی کنونی توصیف کرد.
موضوع صدور روادید الکترونیک و فرودگاهی برای اتباع دو کشور، انتقال محکومین، همکاری قضایی و گسترش همکاری ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و نیز جرایم سازمان یافته، بالا بردن همکاری هر چه بیشتر پلیس، وزارتخانه های دادگستری و کشور طرفین مورد تبادل نظر و تفاهم قرار گرفت.
نشست بعدی کنسولی دو کشور قرار است به میزبانی کشور ایران برگزار شود.