بر اساس گزارش اداره گردشگری و فرهنگ استانبول سال گذشته ۱۳ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۰۱ گردشگر خارجی از استانبول بازدید کرده ‌اند.

بر اساس گزارش اداره گردشگری و فرهنگ استانبول سال گذشته ۱۳ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۰۱ گردشگر خارجی از استانبول بازدید کرده ‌اند.
به گزارش تکتازان پرواز عرش و به نقل از اداره گردشگری و فرهنگ استانبول، تنها در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ یک میلیون و ۷۷ هزار و ۹۷۹ گردشگر به استانبول آمده و این میزان نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۷، ۲۱.۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش بیشترین گردشگران خارجی استانبول با یک میلیون و ۷۱ هزار و ۶۳۴ نفر شهروندانی از کشور آلمان بوده اند.
پس از آن بیشترین تعداد گردشگران خارجی استانبول به ترتیب از ایران، عربستان سعودی، روسیه و عراق بوده است. در این گزارش، تعداد مسافران ترانزیت از طریق استانبول نیز ۹ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۴۰۱ نفر اعلام شده است.