در ۲۰۰ کیلومتری شهر بلگراد پایتخت صربستان و در نزدیکی کوه مورکا گورا شهر کوهستانی کوچک و زیبایی به نام «دروِنگراد» وجود دارد.

در ۲۰۰ کیلومتری شهر بلگراد پایتخت صربستان و در نزدیکی کوه مورکا گورا شهر کوهستانی کوچک و زیبایی به نام «دروِنگراد» وجود  دارد.
به گزارش تکتازان پرواز عرش، نام این شهر را شهر الوار گذاشته اند؛ زیرا تمام خانه های آن جا با چوب ساخته شده است و حتی خیابان ها و میدان اصلی شهر هم با کاشی چوبی زیباتر شده است که این طراحی در نوع خود بی نظیر است.
این شهر کوچک  دارای یک کلیسا ، یک کتابخانه و یک سینما و چند رستوران است و در حقیقت یک شهر واقعی نیست! شهر درونگراد در سال ۲۰۰۴ برای ساخت فیلم «زندگی یک معجزه است» به کارگردانی «امیر کوستوریتسا » ساخته شد و پس از آن به همین شکل باقی ماند.
پس از ساخت فیلم این شهر با اضافه شدن امکانات تفریحی مختلف تبدیل به یک مکان توریستی شد و حتی در آن فستیوال های موسیقی و سینمایی هم برگزار می شود.