در حال حاضر انتخاب غذا در هواپیماها به صورت آنلاین قبل از پرواز و یا به صورت عادی در طی پرواز به هنگام پذیرایی مهماندار در خطوط هواپیمایی مختلف انجام می شود.

در حال حاضر انتخاب غذا در هواپیماها به صورت آنلاین قبل از پرواز و یا به صورت عادی در طی پرواز به هنگام پذیرایی مهماندار در خطوط هواپیمایی مختلف انجام می شود.
به گزارش تکتازان پرواز عرش، در ایالت سیاتل یک شرکت طراحی، طرحی نو برای ارائه غذا در هواپیما پیشنهاد کرده است.
در این طرح، در آینده تهیه غذا در آشپزخانه عقبی و پذیرایی از مسافر با چرخ دستی به فضایی سلف سرویس با همکاری ربات ها انجام می پذیرد.
مسافران می توانند غذای خود را از منو تلفن همراهشان(اپلیکیشن مربوط به ایرلاین انتخابی) گزینش کرده و از کابین های هواپیما تحویل بگیرند. اگر در طول پرواز هم غذایی سفارش دهند توسط ربات های سرآشپز، آماده، گرم وبه نزدیک ترین کابین به مسافر تحویل داده خواهد شد.