سانتا مارگاریدا آتشفشانی از نوع فوران آب- ماگمایی است که در منطقه گاروتکسا در ایالت کاتالونیای کشور اسپانیا قرار دارد.

سانتا مارگاریدا آتشفشانی از نوع فوران آب- ماگمایی است که در منطقه گاروتکسا در ایالت کاتالونیای کشور اسپانیا قرار دارد.
به گزارش تکتازان پرواز عرش، تقریبا در حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ سال پیش پوسته زمین شکافته و میلیون ها تن ماگما بیرون ریختند و امروزه یک تپه مخروطی به بلندی ۶۰۰ متر به وجود آمده است.
در بالای این تپه دهانه وسیع دایره ای وجود دارد که امروزه  با چمن و سبزه پوشیده شده و فضایی زیبا به وجود آورده است.
در وسط این دهانه یک کلیسای رومی زیبا قرار دارد که یک بار در سال ۱۴۲۸ به سبب وقوع زلزله از بین رفت و ساختمانی که هم اکنون وجود دارد،  مجددا در سال ۱۸۶۵ ساخته شد.
زمین های آتشفشانی که قسمتی از سانتا مارگاریدا هستند در ۹۰ کیلومتری شمال بارسلونا قرار دارند.
در این منطقه ۴۰ مخروط آتشفشانی وجود دارند که اکنون هیچ کدام فعال نیستند و آخرین فوران ۱۱ هزار سال پیش رخ داده است.