تب و تاب شبکه های اجتماعی سال های زیادی است که فراگیر شده و در هر روز تعداد بسیار زیادی عکس از سرتاسر دنیا در این شبکه ها به اشتراک گذاشته می شوند.

تب و تاب شبکه های اجتماعی سال های زیادی است که فراگیر شده و در هر روز تعداد بسیار زیادی عکس از سرتاسر دنیا در این شبکه ها به اشتراک گذاشته می شوند.
به گزارش تکتازان پرواز عرش، اماکن توریستی در بیشتر اوقات برای ثبت یک عکس مملو از جمعیت توریست ها و گردشگران داخلی و خارجی هستند.
برخی از این نقاط به واسطه اشتراک گذاری در همین صفحات مجازی به شهرت جهانی می رسند. البته این عکسبرداری ها بدون دردسر هم نبوده و حتی در برخی موارد منجر به مرگ و میر هم شده است.
شرکت گوگل با همکاری متخصصان شبکه های اجتماعی،۸۰ هزار پست اینستاگرامی را بررسی کردند تا نقاطی که مردم از تمام ملیت ها و نژادها در آن بیشتر برای عکس گرفتن توقف می کنند را بیابد و مشخص نماید.
استفاده از مکان یابی جغرافیایی و میزان هشتگ استفاده شده باعث شد تا گوگل در اولین قدم نقاط پرطرفدار شهر لندن را برای گرفتن عکس یادگاری و سلفی مشخص نماید تا  توریست ها دیگر برای یافتن زاویه مناسب سردرگم و گیج نشوند.