جزیره گایولا که در دریای مدیترانه و نزدیکی ناپل – ایتالیا- قرار دارد هم در فهرست جزایر نفرین شده جای گرفته است.

حتما شما هم داستان انسان های نفرین شده و یا اتاق، خانه، جاده، قصر و جزیره های نفرین شده را شنیده ‌اید که یا افسانه ای بودند و یا شاید هم واقعی!
به گزارش تکتازان پرواز عرش، جزیره گایولا که در دریای مدیترانه و نزدیکی ناپل – ایتالیا- قرار دارد هم در فهرست نفرین شده ها جای گرفته است.
در سال ۱۹۲۰ اولین صاحب خانه جزیره در حالی که جسدش میان فرش پیچیده شده بود، پیدا شد و این آغاز ماجرا بود؛ زیرا هر کسی که صاحب آن خانه می شد و در آن جا زندگی می کرد دچار مرگ، بدبیاری، شکست و بدبختی می شد!
آخرین صاحب این جزیره عجیب و غریب هم دچار ورشکستگی شرکتش شد و به زندان افتاد. پس از این اتفاق بود که  جزیره بدون صاحب مانده و متروکه شده است.
با وجود شهرت بد این جزیره و اتفاقات ناخوشایندی که در ان جا اتفاق افتاده است، توریست ها نه تنها از وارد شدن به آن نمی ترسند بلکه موج موج برای دیدن این جزیره نفرین شده به آن جا سفر می کنند!
این جزیره در واقع دو جزیره کوچک است که با یک پل به هم وصل شده اند و در نهایت ۳۰ متر از ساحل فاصله دارند.