در شمال غربی فرانسه و جنوب انگلستان جزیره‌ ای به نام «سارک» وجود دارد.

در شمال غربی فرانسه و جنوب انگلستان جزیره‌ ای به نام «سارک»  وجود دارد.
به گزارش تکتازان پرواز عرش، این جزیره در ۴۴۰ سال گذشته با سیستم فئودالیسم یا همان ارباب - رعیتی اداره می شد تا آن که در سال 2008 اولین انتخابات در آن برگزار شد.
شهرت این جزیره زیبا به خاطر چیزهایی است که ندارد؛ مانند ماشین، جایگاه سوخت، چراغ خیابان، طلاق و …اما به جایش صلح و دوستی دارد و مردم ان به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند.
عبور و مرور ماشین ها ممنوع است و وسیله های نقلیه مجاز اسب و درشکه، دوچرخه، تراکتور هستند. ماشین های آمبولانس و آتش نشانی هم حتی مجاز نیستند و برای موارد ضروری فقط تراکتور مزرعه وارد کار می شود!
جزیره سارک دارای دو کلیسا، یک مدرسه، یک پلیس داوطلب و یک زندان دو سلولی تقریبا همیشه خالی است و خدمات امداد و پزشکی هم توسط داوطلبین انجام می‌شود. چندین هتل و مهمان خانه هم پذیرای توریست‌ها و گردشگران است. آسمان بسیار تاریک سارک در شب، محبوب منجمانی است که از سراسر جهان به آن جا سفر می کنند تا از دیدن آن همه زیبایی لذت ببرند.