وقتی نوبت به سفر دور دنیا می رسد، قطعا همه پاسپورت ها قدرت یکسانی ندارند. اما پاسپورت کدام کشور قدرتمند تر است؟ مردم کدام کشورها می توانند با پاسپورتی که در دست دارند به بیشترین سفر بدون نیاز به ویزا بروند؟

وقتی نوبت به سفر  دور دنیا می رسد، قطعا همه پاسپورت ها قدرت یکسانی ندارند. اما پاسپورت کدام کشور قدرتمند تر است؟ مردم کدام کشورها می توانند با پاسپورتی که در دست دارند به بیشترین سفر بدون نیاز به ویزا بروند؟

به گزارش تکتازان پرواز عرش، برای اولین بار است که یک کشور از قاره آسیا توانسته  در صدر این لیست قرار بگیرد و مردم آن کشور، قدرتمند ترین پاسپورت جهان را در دست داشته باشند. فکر می کنید کدام کشور است؟

قدرتمند ترین پاسپورت جهان هم اکنون در دستان شهروندان کشور سنگاپور است. تا پیش از این سنگاپوری ها نیز با آلمانی ها در یک رده قرار داشتند. اما حالا یک کشور به فهرست کشورهایی که سنگاپوری ها می توانند بدون ویزا به آن جا وارد شوند اضافه شده است. پاراگوئه نیز محدودیت های خود را برای شهروندان کشور سنگاپور برداشت، حالا دیگر سنگاپوری ها می توانند به 164 کشور جهان سفر کنند و با غرور قدرتمند ترین پاسپورت جهان را در دست داشته باشند.

از طرف دیگر این لیست، پاسپورت هایی را داریم که با بیشترین محدودیت ها و موانع مواجه هستند. در پایان این لیست کشور افغانستان جای دارد که شهروندان آن می توانند فقط به 25 کشور بدون نیاز به ویزا سفر نمایند. پس از آن کشور عراق با اجازه ورود به 28 کشور، پاکستان 29 کشور، سوریه 32 کشور و سومالی 33 کشور قرار گرفته اند.

کشور ایران با اجازه ورود به 39 کشور بدون نیاز به ویزا در رتبه 93 این لیست در کنار سریلانکا، بنگلادش و اریتره قرار گرفته است.