چهارراه شیبویا یکی از شلوغ‌ ترین چهارراه‌های ژاپن و به روایتی شلوغ‌ ترین چهار راه جهان محسوب می شود.

چهارراه شیبویا یکی از شلوغ‌ ترین چهارراه‌های ژاپن و به روایتی شلوغ‌ ترین چهار راه جهان محسوب می شود.

به گزارش تکتازان پرواز عرش، در این چهارراه پرترافیک هر بار که چراغ عابر پیاده سبز می‌شود حدود ۳۰۰۰ نفر از جهت‌های مختلف آن عبور می‌کنند.

در طول روز بسته به آن که روز کاری باشد یا تعطیل، بالغ بر ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در این چهارراه رفت و آمد می‌کنند. نکته جالب این که در طی عبور از چهارراه هیچ برخوردی بین عابران پیاده ایجاد نمی‌شود و مردم به راحتی به طرف مقابل خیابان می‌روند.

این چهارراه به دلیل رفت وآمد منظم افراد پیاده به یکی از توریستی‌ ترین مکان‌های توکیو تبدیل شده است. روزانه صد‌ها توریست برای بازدید و گرفتن عکس در لحظه روشن شدن چراغ سبز از این چهارراه دیدن می‌ نمایند.