خطوط هوایی تایلند یک خانواده را مجبور کردند تا برای سوار شدن به هواپیما پول اضافی پرداخت نمایند. این جریمه به دلیل طولانی بودن اسم اعضای خانواده مشخص شد!

به گزارش تکتازان پرواز عرش، این مشکل به دلیل آن پیش آمد که اعضای خانواده نمی توانستند نام کامل خود را به دلیل طولانی بودن در فرم رزرو آنلاین ثبت نمایند؛ به همین دلیل پدر خانواده مجبور شد تا اسم ها را مختصر در فرم جا بدهد. به سبب همین کار کارمندان فرودگاه بین اسم موجود در بلیط و گذرنامه تفاوت هایی را یافت کردند.

در  پایان هم برای این که خانواده تایلندی بتوانند سوار هواپیما شوند پدر خانواده مجبور شد تا ۳۰۰۰ بات تایلندی معادل با ۹۳.۵ دلار به دلیل کوتاه کردن اسامی پرداخت نمایند و سرانجام با پرداخت این جریمه توانستند سوار بر هواپیما شوند. خطوط هوایی تایلند که به تصمیم های خاصش و در برخی مواقع عجیبش معروف است در تصمیمی دیگر اعلام کرده بود که کودکان و افراد دارای اضافه وزن نمی توانند با آنها پرواز کنند چون اندازه ی کمرشان با طول کمربند ایمنی تناسب ندارد.