بسیاری از مناطق دور افتاده در کشور روسیه بسیار سرد است اما هیچ یک به سردی منطقه یاکوتسک نیست. یاکوتسک منطقه ای بزرگ در شمال شرقی روسیه است که مساحتی به اندازه هند دارد، اما جمعیت آن کمتر از رود ایسلند ( یکی از ایالت های امریکا) است.

به گزارش تکتازان پرواز عرش، دلیل اصلی شهرت یاکوتسک به خاطر هوای بسیار سرد آن است. پایین ترین دما در نیمکره شمالی متعلق به این منطقه است که به ثبت رسیده و دو منطقه که به عنوان سردترین مناطق دنیا برای سکونت مشخص شده است ورخویانسک واویمیاکن در یاکوتسک است.

اویمیاکن تنها 500 نفر جمعیت دارد در حالی که ورخویانسک اردوگاه قدیمی زندانیان سیاسی بوده است . هیچ یک ازآنها یک شهر کاملا کارآمد نیستند . ازسوی دیگر ، پایتخت یوگاتا- یوگوتسک، دویست و هشتاد هزار جمعیت دارد ویکی از سردترین شهرهای جهان محسوب می شود. میانگین دما در زمستان چیزی در حدود 40 درجه سانتیگراد است و خاک همیشه یخ زده است؛ بنابراین ساختمان های این شهر بر روی پایه های ساخته شده، ساخته می شوند تا آسیبی نبینند.

یاکوتسک بسیار از مسکو دوراست . در حدود دو قرن پیش مسافرت به این دو مکان تقریبا سه ماه طول می کشید. اما در حال حاضر دو خط هوایی و پرواز مستقیم و منظم از شهرهای مهم روسیه مهیا شده است. اما گاهی پروازها به دلیل مه کنسل و یا با تاخیر می افتد.

بیشتر مسافران در"ماگادان" 2000کیلومتری بزرگراه کلما (جاده ای که به وسیله زندانیان گولاک ساخته شده و در مراحل ساخت بسیار ی از زندانیان جان خود را از دست داده اند )گیر می کنند و می مانند و گاهی جان خود را از دست می دهند.

راه دیگر برای رفتن، بزرگراه لنا است که حتی یک بار به نام بد ترین جاده های دنیا به ثبت رسیده است؛ برای گذر باید از پل رودخانه لنا عبور نمایند. در تابستان به دلیل این که یخ زدگی وجود ندارد این کار امکان پذیراست. اما در زمستان امکان گذر وجود ندارد و راه نه تنها یخ زده بلکه به اندازه ای سخت و محکم است حتی می تواند وزن وسیله نقلیه را تحمل نماید.

بزرگترین خطر برای زندگی در شهر "یا کوتسک " سرمای بسیار زیاد آن است . باید هنگام خروج از خانه پوشش کافی و لایه های مختلف لباس همراه داشته باشید و بپوشید .اگر دقت نکنید بینی و یا انگشتان دست را از دست خواهید داد. قدم زدن دربیرون خطرناک خواهد بود و افراد در این خصوص با محدودیت مواجه می شوند.

نکته جالب آن است که با وجود زمستان سرد در یاکوتسک تابستان گرم و شگفت انگیزاست.