وزارت توسعه دیجیتال و ارتباطات جمعی کشور روسیه آماری در ارتباط با تعداد گذرنامه های هواداری صادر شده برای بازی های جام جهانی 2018 این کشور، منتشر کرد.

به گزارش تکتازان پرواز عرش، پاسپورت هواداری یا فن پاسپورت یکی از مدارک اصلی و الزامی برای حضور در ورزشگاه های این کشور است که این پاسپورت هم برای مردم روسیه و هم برای هواداران خارجی ضروری است.


طبق آمار رسمی که تا کنون منتشر شده است، ۱.۵ میلیون نفر پاسپورت هواداری دریافت نموده اند که در نوع خود بسیار جالب توجه می باشد. هواداران سه کشور یعنی روسیه میزبان با ۸۷۱ هزار ، چین با ۶۰ هزار و آمریکا با۴۹ هزار پاسپورت بیشترین رکورد را در اختیار دارند. نکته جالب دیگر این است که تیم های ملی فوتبال آمریکا و چین در این دوره از رقابت ها حضور ندارند اما هواداران زیادی از این کشور ها راهی روسیه شده اند تا مسابقات جام جهانی را از نزدیک تماشا نمایند.