نقش تغییرات آب‌ وهوایی در گردشگری همیشه مورد نظر بوده است؛ اما در بخش ‌هایی که جذب گردشگر شرایط خاصی دارد، مانند مناطق کوهستانی و ساحلی بسیار مهم‌ تر می شود.

نقش تغییرات آب‌ وهوایی در گردشگری همیشه مورد نظر بوده است؛ اما در بخش ‌هایی که جذب گردشگر شرایط خاصی دارد، مانند مناطق کوهستانی و ساحلی بسیار مهم‌ تر می شود.
 به گزارش تکتازان پرواز عرش، محققان در پژوهشی تازه دریافتند که تغییر الگوهای آب ‌وهوایی بر مناطقی که جذب توریست با شرایط خاصی دارند، حائز اهمیت فراوان است، از این ‌رو آگاهی درباره تغییرات سریع اقلیمی سیاره زمین و تاثیرات آن بر محیط طبیعی برای اهداف گردشگری بسیار مهم است. نقش تغییرات آب‌ وهوایی در گردشگری همیشه مد نظر بوده؛ اما در بخش‌هایی که جذب گردشگر شرایط خاصی دارد، مانند مناطق کوهستانی و ساحلی بسیار مهم ‌تر می‌شود. 
در عین حال، گردشگری باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) می‌شود که حمل ‌ونقل گردشگران یکی از علل اصلی انتشار آن است. براساس نتایج به دست آمده، تغییر الگوهای آب وهوایی در مقاصد توریستی و کشورهایی که جذب توریست به مقاصد خاصی دارند، در رفاه گردشگران و تصمیمات آنها موثر خواهد بود. در واقع تغییر الگوهای آب و هوایی بر جذب گردشگر، کسب و کارهای گردشگری، جوامع میزبان، صنایع‌ دستی و ساختمانی تاثیر خواهد گذاشت.