شرکت فولکس واگن با سیستم «ویز» برای مسیریابی دقیق تر همکاری مشترک خواهد داشت. سیستمی که احتمالا قادر است با هوش مصنوعی خود هر جاده ای را فتح نماید.

شرکت فولکس واگن با سیستم «ویز» برای مسیریابی دقیق تر همکاری مشترک خواهد داشت.  سیستمی که احتمالا قادر است با هوش مصنوعی خود هر جاده ای را فتح نماید. 
به گزارش تکتازان پرواز عرش، در حال حاضر این سیستم تنها در انگلستان در دسترس است، اما ایده مذکور در دست توسعه است تا در دیگر کشورها هم مورد استفاده قرار گیرد.
برای این برنامه علامت اختصاری جی تی آی وجود دارد که به محض کلیک شدن بر روی آن مسیری ایده آل را در اختیار رانندگان قرار می دهد. فولکس واگن امروز اعلام کرد که با ویز به عنوان یکی از برنامه های ناوبری مورد علاقه عمومی مردم جهان همکاری خواهد کرد  تا رانندگان برترین راه ها را  در انگلستان پیدا کنند. 
در حال حاضر ویز  داده های جاده ای را برای رسیدن به مسیرها مهیا کرده است. این شرکت در مرحله بعدی این جاده ها را با گوشه های جذاب که نسبتا نزدیک به نقاط کلی مورد علاقه عموم مردم  هستند، اولویت بندی می کند.
درواقع بخش مهمی از همکاری ویز و فولکس واگن بر طبقه بندی مسیرها بر اساس سلایق مردم مرتبط است. اما با وجود نزدیک شدن به جاذبه های توریستی ویز باید همزمان مطمئن باشد که مسیرهای جذاب چندان پر ترافیک نباشند تا دسترسی راحت تر باشد.