مدیرکل کنسولی وزارت امورخارجه ایران پس از شرکت در ششمین نشست کنسولی ایران و روسیه از پایان یافتن آیین نامه اجرایی موافقتنامه لغو ویزای گروهی گردشگری و سند تسهیلات روادید برای خدمه و گروه پروازی میان دو کشور خبر داد.
ادامه...