نقش تغییرات آب‌ وهوایی در گردشگری همیشه مورد نظر بوده است؛ اما در بخش ‌هایی که جذب گردشگر شرایط خاصی دارد، مانند مناطق کوهستانی و ساحلی بسیار مهم‌ تر می شود.
ادامه...