شرکت فولکس واگن با سیستم «ویز» برای مسیریابی دقیق تر همکاری مشترک خواهد داشت. سیستمی که احتمالا قادر است با هوش مصنوعی خود هر جاده ای را فتح نماید.
ادامه...